Kliiniline psühholoog
Lisainfo:

Kutsetunnistused: Kliiniline psühholoog, tase 7; Neuropsühholoog, tase 7

 

Olen lõpetanud 1988.a. Tallinna Ülikooli (end. TPedI) koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, täiendanud end kliinilise psühholoogia alal Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna juures, TÜ Avatud Ülikoolis. 

Atesteeritud 2001.a. Meditsiinipsühholoog, II kat., 2004.a. kliiniline psühholoog IV, 2009.a.  Neuropsühholoog IV.

Olen töötanud 1993-1994 Nõmme Lastekodu, sotsiaaltöötajana, 1994 -2003 SA PERH Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina.(päevane osakond, psühhogeriaatria osakond, esmaste psühhooside osakond.), 2003-2006 Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskuses kliinilise psühholoogina, oma töös keskendusin psühhiaatriliste ja neuroloogiste häirete neuropsühholoogilisele käsitlusele, hindamismeetoditele. 2006-2011 töötasin Ida-Tallinna Keskhaiglas neuroloogia osakonnas, kliinilise- ja neuropsühholoogina. 2009-2012 töötasin ka SA Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuses ning osalesin väikelaste psühhiaatria meeskonnatöös päevase osakonna loomisel. 

2006 a. kantud riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja ja teostan (kohtu)psühholoogia alaseid ekspertiise.

Koolitused:

Muusikateraapia algkursus 1992.a. (TPedI, Sibeliuse Akadeemia). Lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia algkursuse 1995.a., osalenud jätkukursusel kuni 1997.a. Seejärel omandasin psühhoanalüütilise laste- ja noorte psühhoterapeudi pädevuse. (1998-2004 Scottish Institute Of Human Relations).

2004.a. Traumateraapia (EMDR). The Two Part EMDR Basic Training. (MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm). 

Neuropsühholoogia alased kursused, seminarid, (Tartu Ülikool, Avatud Ülikool), konverentsid.

2012-2013 läbisin Anna Freud Centre poolt läbi viidud "International Training School fo Infancy and Early Years" ning 2014 selle lisamooduli "Parental Mental Illness".

Osalen Laste ja Noorte Kriisiprogrammi raames leinalaagrite läbiviimisel.

Töötan nii täiskasvanute  kui lastega. Täiskasvanute puhul neuropsühholoogiline hindamine (psühhiaatrilised, neurodegeneratiivsed häired). Laste vaimse tervise teemal on pikemas perspektiivis eesmärk töös keskenduda ja täiendada teadmisi lapse varajase (0-5a) arengu hindamise, lapse-vanema suhte analüüsi osas, lähtuvalt  lapse arengu neuropühholoogilisest aspektist, arenguteooriast (kiindumussuhe, sotsiaalne taju,  vanema mentaliseerimis- ja reflekteerimisvõime ehk võime mõista lapse meeles toimuvat).

Kuulun erialaühendustesse:

  • Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsüholoogia Ühing
  • Eesti Psühhoanalüütiline Lasteteraapia Selts
  • Eesti Psühholooogide Liidu neuropsühholoogia sektsioon
  • MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm